+

Minecraft
Pokladnica
Daň

Pokladnica + daň

  • napísal/a SurkyMS
  • 15 Nov, 2020 | 20:36

Od dnešného dňa sme pridali na server tzv. "POKLADNICU" a zaviedli sme 10% daň. Táto daň sa bude vyrubovať každú nedeľu a bude vyrubená pre TOP 10 hráčov v /baltop. Všetky dane sa spočítajú dokopy a budú uvedené na Discorde v roomke #Pokladnica. Tieto dane budú využívané na odmeny pre hráčov, ako aj aktivovanie zliav na VIP v Store a pod. Uvidíte postupom času ako to všetko bude prebiehať. V prípade dobrovoľného príspevku do pokladnice si napíšte vždy Ticket na Discorde, kde napíšte váš nick + sumu, ktorú chcete darovať do pokladnice.