Pravidlá

Prajem pekné čítanie!

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SERVERA ALEXCRAFT

 1. Hraním na serveri Alexcraft hráč akceptuje všetky dolu uvedené pravidlá a obchodné podmienky!
 2. Výklad pravidiel je v kompetencii členov Admin tímu!
 3. V prípade porušenia pravidiel, daný hráč bude potrestaný a to nasledovným spôsobom: warn, mute, kick, ban, ipban, dyn-ban.
 4. Proti udelenému trestu sa dá odvolať tým, že si potrestaný hráč vytvorí na serverovom Discorde Alexcraftu ticket, kde upresní nasledovné údaje:
 5. Nick hráča
 6. Aký trest bol udelený
 7. Akým členom Admin tímu bol trest udelený
 8. Za čo bol trest udelený
 9. Odôvodnenie, prečo chce potrestaný hráč zrušiť trest
 10. V prípade potrestania hráča, hráč nemá právo na vrátenie vecí, finančnej sumy či iných vecí, ktorými do servera prispel.
 11. Nikto nemá právo žiadať si prihlasovacie údaje iného hráča. V prípade, že poskytnete údaje inej osobe ako ste vy, nemáte právo žiadať o navrátenie vecí a/alebo účtu. Server nenesie zodpovednosť za prelomenie vášho hesla. Odporúčané heslo by malo obsahovať min. jedno veľké písmeno, jednu číslicu a minimálne aspoň 8 znakov.
 12. V prípade straty hesla, server nenesie žiadnu zodpovednosť.
 13. Ak si heslo nepamätáte, člen Admin tímu nie je povinný vám heslo zmeniť. V prípade straty hesla musíte predložiť dôkazy, že daný účet patrí vám (originálny minecraft – Mojang, screenshot).
 14. Zákaz kradnutia cudzích účtov. V prípade zistenia je vaša IP-adresa zaradená do Blacklistu užívateľov.
 15. Je zakázané navádzať iných hráčov na porušovanie pravidiel.
 16. Pokiaľ je hráč neplnoletý, za všetky jeho činy automaticky zodpovedá zákonný zástupca.
 17. Zákaz akokoľvek klamať členovi Admin tímu.
 18. Zákaz umiestňovania reklamy a to akýmkoľvek spôsobom!
 19. Za reklamu sa považuje: názov iného servera, youtube kanálu, alebo akéhokoľvek odkazu. Výnimky sú: tento web, discord a teamspeak server!
 20. Za reklamu sa tiež považuje: reklama na inú hru a to akýmkoľvek spôsobom. Tým sa myslí napríklad odvedenie hráča na iný server alebo hru, napríklad (cs:go, lolko, wowko, iné minecraft servery a podobné hry)!
 21. Závažnosť reklamy určuje výhradne administrátor a tým sa myslí, že pokiaľ spravíte reklamu na topánku, cukríky, áno aj to sa berie ako reklama, aj keď nie je závažná, pokiaľ dostanete upozornenie, budeme to mať adekvátne podložené!
 22. Prísny zákaz používania hackov a/alebo cheatov, ktoré vás zvýhodňujú oproti ostatným hráčom (flyhack, x-ray, killaura atď.).
 23. Zákaz používať nepovolené modifikácie hry minecraft.
 24. Povolené módy a funkcie: Optifine, LabyMod, Badlion client, minimapa, autosprint, zobrazovanie zdravia hráčov, zobrazovanie hunger baru hráčov a iné.
 25. Zakázané módy a funkcie: Wurst, InventoryTweakst, Huzuni, AutoClicker, Softwarové navýšenie CPS speedu, xray, tracer, schematica, flyhack, chodenie po vode a iné.
 26. Zákaz griefingu majetku, ktorý sa nachádza pod rezidenciou. Tak isto aj ničenie a krádež majetku cudziemu hráčovi, ktorému daná vec patrí. Do tohto pravidla uvádzame aj pokiaľ daný hráč v reálnom čase vytvára rezidenciu, alebo je nabádaný k tomu, aby vydal akékoľvek oprávnenia k rezidencii s jeho vedomím, avšak len výhradne na to aby bol tento hráč nejakým spôsobom poškodený alebo okradnutý.
 27. Je zakázané kicknutie/vyhodenie hráča z rezidencie za účelom privlastnenia si jeho vecí. Všetky jeho veci mu pred vyhodením z resky musíte vrátiť.
 28. Je zakázané odosielať žiadosť o teleport na miesto kde je evidentný účel zabitia hráča!
 29. Zákaz napájania sa na účty členov A-teamu!
 30. Je zakázané sa akokoľvek vydávať za členov Admin tímu!
 31. Zákaz používania podobných nickov ako sú nicky členov A-teamu.
 32. Admin tím dozerá na hru samotnú a dodržiava pravidlá Alexcraftu.
 33. Zákaz využívania nevhodných nickov (urážlivých a pod.).
 34. Zákaz zneužívania nickov populárnych osobností vyskytujúcich sa na internete (streameri, youtuberi atď.).
 35. Zákaz využívania akýchkoľvek bugov. V prípade že nejaký bug objavíte, ste povinný ho oznámiť členom A-teamu.
 36. Je zakázané BUG (chybu) využívať!
 37. Je prísne zakázané sa pripájať z iných účtov v dobe banu, mute!
 38. Server nezodpovedá za žiadne dohodnuté finančné transakcie medzi hráčmi. Nerieši akékoľvek sťažnosti a nedopatrenia v rámci hráčskych transakcií.
 39. Platí zákaz predávania akýchkoľvek herných účtov a obchodovanie s predmetmi v iných hrách!
 40. Je zakázané násilím vynucovať peniaze od hráčov.
 41. Akýkoľvek zločin bude potrestaný IP-BANOM a údaje budú v prípade nutnosti poskytnuté policajnému zboru.
 42. Každý hráč je povinný nahlásiť porušovanie pravidiel iným hráčom. V prípade nenahlásenia/zatajovania sa berie hráč ako spoluvinník.
 43. Hráč nesmie svojou hrou ohroziť výkon serveru.
 44. Zákaz žobrať o akékoľvek výhody, balíčky alebo predmety!
 45. Ste povinný si odkladať svoje veci! Za stratené veci neručíme!
 46. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať server.
 47. Rozhodnutie Majiteľov je konečné a nie je proti nemu odvolanie!
 48. O unbane primárne rozhoduje člen Admin tímu, ktorý ban udelil. V prípade, že už nie je v Admin tíme, je rozhodnutie na vyššie postavených členoch Admin tímu!
 49. Pokiaľ máte Váš herný účet neaktívny viac ako 61 dní, rezidencia sa Vám môže zmazať. Neexistuje žiadna náhrada, pokiaľ si danú rezidenciu privlastní iný hráč, alebo bude zničená.
 50. Zákaz odkrádania hráčov tým, že ponúknete falošný obsah truhly a/alebo shulkerboxu v aukcii a/alebo v obchodovaní (trade).
 51. Je zakázané využívať bugy v shope, ktorými sa viete obohatiť. Hráč je povinný takýto bug nahlásiť členovi Admin tímu.
 52. Je zakázané vyvolávať hádky v chate za účelom pobavenia sa, poprípade vyrývania do iných hráčov.
 53. Zákaz spamu. Za spam sa považuje opakovanie rovnakého textu, poprípade textu v ktorom je drobná zmena oproti predchádzajúcemu.
 54. Zákaz opakovania rovnakých znakov, idúcich po sebe (tzv. flood).
 55. Zákaz nadávania, urážania, klamania druhých hráčov a vyvarujte sa neslušných slov. Vašou povinnosťou je správať sa slušne!
 56. Akýkoľvek prejav rasovej neznášanlivosti a náklonnosti k extrémistickým skupinám sa trestá okamžitým permanentným banom podľa zákonov Slovenskej a Českej republiky. Tak isto môžu byť sexuálne narážky a/alebo návrhy považované za sexuálne obťažovanie, čo je tiež porušovanie zákonov Slovenskej a Českej republiky a teda to je náležite trestané. Nezabúdajte, že na našom serveri hrajú aj neplnoletí hráči a teda tomu treba prispôsobiť aj vaše vyjadrovanie sa.
 57. Hráč je povinný si svoj majetok chrániť pomocou rezidencií.
 58. Je zakázené vytvárať rezidencie vo svetoch nether (peklo) a end.
 59. Hráčom je zakázané stavať, či akokoľvek inak upravovať krajinu v okolí stavby iného hráča do vzdialenosti 20 blockov.
 60. V prípade krádeže / zničenia majetku cudzou osobou, členovia A-teamu nenahrádzajú vzniknutú škodu, ani nenavracajú majetok!
 61. Je zakázané kopať diery a stavať stĺpy o rozmere 1×1. Neplatí to však v prípade že daná diera a stĺp má nejaké využitie (vchod do Branch Mine a pod.).
 62. Je zakázané používať autoclicker a/alebo iné zablokovanie myšky, ktoré umožňuje automatické klikanie či držanie tlačítka myši.
 63. Stromy rúbte vždy celé! Nenechávajte po sebe lietajúce koruny stromov.
 64. V prírode je zakázané rozlievať vodu a lávu a vedome poškodzovať prírodu. To isté platí aj pre nether/end!
 65. Ja zakázané stavať pasti a následne lákať hráčov do nich.
 66. Prísny zákaz stavania stavieb, ktoré sa svojim obsahom snažia propagovať nacistické, rasistické, homofóbne či extrémistické a iné myšlienky a idey!
 67. Je zakázané vlastniť predmety, ktoré nie je možné získať na serveri obyčajným hraním. Ak takýto predmet vlastníte, musíte ho okamžite odovzdať členovi Admin tímu.
 68. Je zakázané stavať náročné redstone obvody, ktoré závažne môžu poškodiť výkonnosť servera.
 69. Je zakázané si vynucovať: zmenu dňa/noci, materiál, op a gamemode iný ako survival.
 70. Hráč nemá právo požiadať, aby bol udelený ban jemu samotnému!
 71. Všetky herné účty a aj predmety ( postavené bloky, obvody a iné stavby ) na týchto účtoch obsadené zostávajú majetkom serveru. V prípade straty dát, alebo akejkoľvek straty predmetov a postavených blokov nie je nárok na odškodnenie zo strany serveru či členov Admin tímu!
 72. Screenshoty, ktoré slúžia ako dôkazy sa považujú za plne použiteľné.
 73. Je zakázané úmyselné lákanie hráčov z rezidencie za účelom ich zabitia.
 74. Nie je zakázané stavať stavby v ender/nethri, avšak za stratené stavby neručíme, nakoľko sa end/nether pravidelne resetujú ! Preto si poriadne rozmyslíte čo budete stavať v ende/nethri.
 75. Je prísne zakázané teleportovať sa na Majiteľské rezidencie, to platí aj teleportovanie na rezidencie ostatných členov Admin tímu.

VIP SYSTÉM

 1. Akékoľvek zakúpenie VIP a/alebo balíčkov sa považuje ako príspevok na chod servera, a preto sú nenárokovateľné. Platby za VIP a/alebo balíčky nevraciame!
 2. Zakúpené VIP obdržíte na váš účet do 24h od zakúpenia. Toto pravidlo sa nevzťahuje na platbu spôsobom prevodu peňazí cez paypal či bankový účet.
 3. Zakúpené VIP je na obmedzenú dobu. Spravidla je to na 1 mesiac alebo inak určenej lehoty zakúpenia.
 4. Za zle poslanú transakciu nezodpovedáme! Preto si poriadne skontrolujte vyplnené údaje pred odoslaním platby.
 5. V prípade, že do 24h od zaplatenia neobdržíte dané VIP, máte právo na reklamáciu VIP a to do 14 dní od odoslania platby, avšak musíte mať relevantné dôkazy o zaplatení.
 6. V prípade reklamácie je potrebné mať dôkaz / doklad o zaplatení platby, kde je vidno: správny text zakúpenia VIP, objednávateľa (vy), dodávateľa (ALEXCRAFT), čiastka platby, dátum odoslania, to platí aj v prípade prevodu cez Paypal.
 7. VIP je neprenosné! To znamená, že sa VIP z účtu na účet neprehadzuje. Výnimkou je zmena svojho účtu (warez), na originálny účet (mojang, minecraft).
 8. VIP nie je ochrana pred udelením trestu. Preto dodržujte pravidlá!
 9. Pre hráčov s VIP účtom platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov bez VIP účtu!
 10. Výhody, ktoré môže hráč s VIP účtom využívať nie sú trvalé a vyžadujeme si právo ich kedykoľvek zmeniť!
 11. V prípade neaktívneho účtu sa VIP účet môže zrušiť. Toto pravidlo si Vyhradzujeme pokiaľ je účet neaktívny viac ako 61 dní!
 12. Je zakázané darovať hodnotné veci ako sú diamantové kocky, diamantové predmety, peniaze a iné vzácne predmety bežným hráčom !
 13. Je zakázané stavať niekomu domy alebo pomáhať mu finančne či už drahocenným materiálom alebo niečím iným! 
 14. Je zakázané hrať sa s počasím či meniť čas aj napriek varovaniu, môžete si meniť svoj osobný čas, tak nekazte hru iným !
 15. Je zakázané obťažovať hráčov tým, že ich budem zabíjať a zvýhodňovať sa nad nimi !
 16. Je zakázané hrať sa akokoľvek na administrátora alebo vyššiu autoritu servera, to že niekoho môžete vykopnúť neznamená že sa nad ním budete povyšovať !
 17. Zneužívať svoje výhody a to tak, že budú určené výhradne na to, aby boli zabitý iní hráči !
 18. Pokiaľ máte zakúpené balíčky alebo akékoľvek iné výhody, je prísne zakázané zaťažovať výkon server a to pomocou worldeditu, alebo inými nežiaducimi metódami !
 19. Zneužívať moderátorské výhody, a to tak, že vykopnem, zabanujem, alebo inak potrestám hráča, ktorý za nič nemôže ! Tak isto aj hráča ktorý vás nejako poškodil !
 20. Pokiaľ niekoho potrestáte ste povinný vytvoriť fotografiu alebo iný pádny argument na to aby ste mohli hráča zabanovať. Maximálna doba zabanovania je 7.Dní !
 21. Je zakázané sa teleportovať na administrátora pokiaľ si to neželá !
 22. Je zakázané manipulovať v rezidencii použitím worldeditu bez súhlasu vlastníkov rezidencie !
 23. Je prísne zakázané manipulovať v administrátorský rezidenciách a to akýmkoľvek spôsobom !
 24. V prípade porušenia pravidiel, máme právo vám odobrať zakúpenú výhodu.
 25. V prípade odobratia zakúpenej výhody nemáte právo a ani možnosť znovuzakúpenia si odobratej výhody.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO PRAVIDLÁ ZMENIŤ !

Posledná kontrola pravidiel vykonal ArcherXko dňa: 01.11.2021